Take Your Time HK 攝時間自拍館

Take Your Time HK 攝時間自拍館

0
0
0
  • 樓上party room
  • 觀塘/牛頭角

簡介

全港場地最大最多服裝及道具,價錢最平自拍館,獨立房間,自助形式拍攝,想點影就點影,全部由你話事。
[如需要超過我地特營業時間可以提早講,我地會因為個別時間作出調動]
注意預約